Polisen grep i slutet av mars en man misstänkt för grovt narkotikabrott bestående av påstått innehav av 2 kg metamfetamin som skulle ha förvarats i mannens bil. Den gripne förnekade bestämt att det som påträffats skulle vara narkotika. Då tre polismän hade undersökt materialet och muntligt uppgivit att de menade att det med stor sannolikhet var s k ”ice”, det vill säga kristalliserat metamfetamin, häktades mannen mot sitt nekande. Till grund för häktningsbeslutet låg också en promemoria som på ett målande sätt beskrev ett sammanträffande mellan mannen och ett antal andra personer en kort tid före gripandet, vilket enligt polisen utvisade tydliga tecken på att vara en narkotikaaffär. Vid misstanke om grovt narkotikabrott kan misstänkta erfarenhetsmässigt sitta många månader häktade innan utredningen slutförs. På försvarets begäran skickades dock det beslagtagna materialet för en snabbanalys till NFC som på onsdagen konstaterade att det som beslagtagits inte alls var narkotika. Av allt att döma var det fråga om plast eller annat stoppningsmaterial. Mannen försattes naturligtvis omedelbart på fri fot. Försvarare för mannen var advokat Nils Hillert.