Advokat Lars Hurtig har skrivit en debattartikel om hur polisen blir nyttiga idioter när de på bristfälligt underlag gör riskbedömningar som sedan används som slagträ i vårdnadstvister. Artikeln i sin helhet kan läsas här;