Under det senaste året har allt fler arbetstagare hotats av utvisning. Migrationsverkets nya taktik att kritiskt granska arbetsgivares tillämpning av semesterlagen har minst sätt skapat oro och förvirring. Stundtals framstår det inte bättre än att Migrationsverkets handläggare spelar finn fem fel i jakten på brister.

Semesterlagen gäller alla arbetstagare i Sverige. Avsteg från denna lag kan endast göras om det är till fördel för arbetstagaren, eller genom kollektivavtal som avses i lagens 2 a § andra stycket.

En arbetstagare mottog en skrivelse från Migrationsverket. Brevet var på fyra sidor och fullt med påstådda brister i hur semesterlagen hade följts, eller inte följts rättare sagt.

Efter en noggrann genomgång av påståendena, ett jämförande med tillgänglig bevisning och en pedagogisk presentation av ärendet var det tydligt för till och med Migrationsverket att det inte förelåg några brister.

Migrationsverket uttalar i beslutet explicit att det inte finns några formkrav för hur en lönespecifikation ska se ut. Det finns därför inget hinder mot att exempelvis redovisa semesterlöner separat från lönespecifikationer avseende arbetad tid. Vid en sammantagen bedömning av den presenterade bevisningen fann Migrationsverket att arbetstagaren hade haft de förmåner han haft rätt till enligt semesterlagen. Således förelåg inga brister och han beviljades uppehållstillstånd i Sverige.

Tänk vad lite möda kan göra skillnad och ge fantastiskt resultat.