Min huvudman adopterade ett litet barn från sitt hemland. Adoptionen var ostridigt giltig i Sverige. Trots det nekades barnet uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket hävdade att adoptionen inte gjorts i syfte att befästa och utveckla en genuin föräldra-barn-relation, och att den egentliga anledningen var att hen ville ge barnet en bättre framtid i Sverige.

Migrationsdomstolen har nu satt ner foten gentemot Migrationsverket. Domstolen uttalar explicit att de av Migrationsverket påstådda sakförhållanden varken var för sig eller sammantaget ger konkret stöd för att ett skenförhållande skulle föreligga. Migrationsverket har således inte uppfyllt sin bevisbörda för att adoptionen ägt rum uteslutande i syfte att ge klaganden uppehållstillstånd. Barnet beviljades därför permanent uppehållstillstånd.

Tänk att något så simpelt som en objektiv bedömning kan kännas så bra!