Trots tydlig praxis från Migrationsöverdomstolen bestämde sig Migrationsverket för att utvisa ett ensamkommande flyktingbarn till Afghanistan. Migrationsverkets beslutsmotivering var ytterst bristfällig och baserad på falsk information.

Migrationsverket vidhöll sin inställning i rond två, dvs i domstolen, av vad som inte kan förstås som annat än ren hävd. Argumenten som uppbringades blev allt mer horribla och vissa saknade helt substans. Det hänvisades till statistiska undersökningar, rena antaganden och spekulationer, och direkta fördomar. Det blev en tuff dag i rätten för alla inblandade.

Mot denna bakgrund känns det extra fint att få meddela att rättvisan segrade till slut i och med att domstolen upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade pojken uppehållstillstånd och statusförklaring. Där satt den!