Migrationsverkets beslutsmotiveringar har på senare tid eskalerat i undermålighet. Det känns nästan som att myndighetens personal har givits fritt utrymme att lägga precis vad som helst till grund för sina bedömningar.

Ett exempel på motivering som inte hör hemma i ett förvaltningsrättsligt beslut är den aktuella; ”Vidare framgår att utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att du är över 18 år än under 18 år gammal.” Med andra ord; eftersom fler personer är över 18 år än under 18 år, så är det mer sannolikt att du är över 18 år gammal. Detta använder Migrationsverket som motivering för varför man har beslutat att skriva upp ett barn i ålder.

Oaktat sanningshalten i påståendet, så är det ingenting som kan anses ha någon som helst saklig relevans vid bedömningen av en specifik persons ålder. Migrationsverket ska göra en bedömning av den enskilde personen och omständigheterna i dennes ärende. Att motivera sin bedömning på detta sätt är under all kritik.