En asylsökande kan efter ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut, under vissa förutsättningar, beviljas arbets- och uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Kriterierna är dock många. Bland annat måste ansökan göras i precis rätt tid. Det ges bara ett fönster på två veckor och man får varken söka för tidigt eller för sent. Därtill måste man ha arbetat i minst fyra månader och anställningen måste vara i minst ett år till. Dessutom måste försäkringsskyddet och lönen vara kollektivavtalsenliga, med mera, med mera.

Även i de fall som alla kriterier är uppfyllda finns det risk för avslag, om man missar att åberopa all bevisning, inte besvarar frågorna korrekt eller om det av annan anledning blir fel. Den mänskliga faktorn är inte välkommen i dessa sammanhang. Det gäller således att hålla tungan rätt i mun och att vara nitiskt noggrann. Annars finns det risk för att även de mest klockrena fallen avslås.

Mot denna bakgrund känns det så himla skönt varje gång som ett positivt beslut dimper ner i lådan. En skriftlig bekräftelse på att man lyckats göra allt rätt. Därtill en glädje över att kunnat rädda en hederlig arbetstagare undan utvisning!