Södertälje tingsrätt frikände på måndagen två män från ett annat EU-land från ett åtal om grov våldtäkt mot en kvinna på ett hotellrum i Södertälje. Tingsrätten konstaterar i domen att uppgifter från en i och för sig trovärdig målsägande inte är tillräcklig bevisning för en fällande dom. Tingsrätten anser att även de tilltalade varit både trovärdiga och tillförlitliga. Den tekniska bevisning som åberopats mot männen har kunnat förklaras på annat sätt än att en våldtäkt ägt rum. I avsaknad av ytterligare robust bevisning är det inte ställt utom rimligt tvivel att kvinnan blev våldtagen.

– Eftersom våra huvudmän försattes på fri fot efter huvudförhandlingen i torsdags så var domen i och för sig väntad, säger advokat Nils Hillert, offentlig försvarare för en av männen. Det är också en mycket väl motiverad dom som vilar på en numera etablerad praxis från Högsta domstolen rörande bevisvärdering i brottmål. Inte desto mindre är det mycket glädjande att tingsrätten upprätthåller en noggrann prövning av åtalet. Min huvudman har konsekvent förnekat alla anklagelser och mått mycket dåligt av att ha suttit isolerad i ett svenskt häkte under tio veckor. Han är naturligtvis mycket lättad över att nu ha blivit frikänd.

Försvarare i målet var advokat Nils Hillert och Per Larsson