Advokat Emilie Hillerts artikel publicerad på SVT.

Om att Rättssäkerhet är oerhört viktigt, att rättssäkerheten på migrationsrättens område är en högaktuell fråga och mycket debatterad, samt att alla, oaktat vilken uppfattning man har i sak, rimligtvis måste kunna enas om att en diskussion om rättssäkerhet måste föras utifrån korrekta fakta.

https://www.svt.se/opinion/advokat-emilie-hillert-om-ratt

By |2017-10-31T13:33:58+01:00oktober 31st, 2017|