Åtal för olaga hot ogillat
När en anmälan om brott görs till polisen inleds en förundersökning. Det innebär att polisen utreder brottet. När förundersökningen är klar skickas allt material till åklagarmyndigheten som beslutar om åtal ska väckas eller inte, dvs om det ska bli en rättegång. Åklagaren ska inte väcka åtal om en fällande dom inte kan förväntas. Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstolen, varefter tingsrätten bedömer huruvida den tilltalade har gjort sig skyldig till brott.

Tingsrätten beslutade i veckan att ogilla ett åtal avseende olaga hot i ett av mina mål som jag var försvarare i. Det innebär att den tilltalade inte dömdes för brottspåståendet. Tingsrätten anser att det som de inblandade har berättat om i domstolen inte uppfyller de rekvisit som krävs för att utgöra olaga hot, och att det inte är bevisat att den tilltalade agerat på det sätt som åklagaren påstått. Det åklagaren påstod hade hänt stämde inte överens med vad målsäganden och vittnet själva sa hade hänt. Den tilltalade frikändes därför från dessa anklagelser. En helt korrekt bevisvärdering av tingsrätten.