Ny artikel av Emilie Hillert publicerad i Magasinet Para§raf. Denna gång om den egentliga innebörden i Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande avseende Afghanistan. Om hur det råder inre väpnad konflikt med urskiljningslöst våld i 32 av 34 provinser i Afghanistan. I två av dessa 32 råder det till och med krig, enligt Migrationsverket. Om hur det råder andra svåra motsättningar i de sista två provinserna. Om den konkreta innebörden av detta, i form av stor politisk instabilitet och oro, avsaknad av kontroll från regeringsmakten, avsaknad av skydd från myndigheterna, avsaknad av tillvaratagande av befolkningens grundläggande rättigheter, och förekomsten av våld. I de mest säkra områdena i hela landet. Om vad Migrationsverket egentligen säger i det senaste rättsliga ställningstagandet avseende Afghanistan.

Artikeln går att läsa i sin helhet här
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/debatt/50406-de-sa-kallade-sakra-omradena-i-afghanistan/