Av Utlänningslagens första kapitels tionde paragraf framgår explicit att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Hänsyn ska tas till vad barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Visst låter det fint. Men det handlar om några fina ord på ett papper som låter de ansvariga sova gott om natten, medan de drabbade barnen drömmer mardrömmar, menar advokat Emilie Hillert, i en artikel som idag publicerats på Magasinet Paragraf.

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/50374-barnets-basta-fina-ord-att-sova-gott-pa/