I Dagens Nyheters artikel Ensamkommande ansågs vara under 18 – utvisas som vuxen, uttalar sig advokat Emilie Hillert angående det ologiska att tillmäta den enskildes muntliga uppgifter större betydelse i bevishänseende när uppgifterna innebär att 18-årsdagen är passerad.

Läs mer på https://www.dn.se/nyheter/sverige/ensamkommande-ansags-vara-under-18-utvisas-som-vuxen/