Fallet rör en pojke som enligt RMV bedöms vara minderårig, men trots det skrivs upp i ålder av Migrationsverket. Migrationsverket har först uppgivit att de inte tror på de muntliga uppgifter som pojken lämnat och inte väster vikt vid den skriftliga bevisning som lämnas. Därför har en åldersutredning erfordrats. Åldersutredningen styrkte emellertid minderårighet. Trots det ansågs pojken vara över 18 år, eftersom Migrationsverkets handläggningstid var så lång att han hann fylla 18 år enligt egna uppgifter. Fört då tror Migrationsverket på honom. Emilie Hillert intervjuades av Svenska Dagbladet angående det aktuella fallet. Artikeln har publicerats under namnet Vuxen asylsökande dömdes vara minderårig: ”Otäckt”.

https://www.svd.se/vuxen-asylsokande-domdes-vara-minderarig-otackt