I en rapport tidigare i år granskade Migrationsverket sig själva genom en genomgång av ärenden. Migrationsverket granskade 400 beslut som fattades under 2016. I bara hälften av ärendena ansåg Migrationsverket att de hade utrett ärendet på det sätt som de borde. Hälften av alla ärendena innehöll utredningar som inte var kompletta. I många fall fanns det brister som rörde själva kärnan i asylutredningen. Migrationsverket kritiserar även sig själva för att i 4 av 10 fall ha författat beslut som inte var tillräckligt begripliga. Vad gäller gränsdragningen mellan flykting och skyddsbehövande konstaterade Migrationsverket att 27 procent kan vara felaktiga. Migrationsverket kunde se att 2 procent av alla besluten var felaktiga, och att ytterligare 13 procent var diskutabla.