Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De ”nya” metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Samtidigt slår sig myndigheterna för bröstet över sina fina nya analysmetoder. Varför reagerar ingen?

Läs hela artikeln på
https://www.svd.se/nya-kameror-racker-inte-for-att-avgora-alder/om/debatten-om-aldersbestamning