Undertecknad är sedan flera år specialiserad på att företräda barn och ungdomar. En typ av mål som jag har är de i vilka en ungdom misstänks för att ha begått brott.

Precis som vuxna har även barn rätt till en offentlig försvarare. Att vara misstänkt för brott är för de allra flesta mycket påfrestande. Än värre blir det för den misstänkte som bara är ett barn. Det är därför viktigt att barnet får en försvarare som är specialiserad, inte bara på brottmål, utan även på att företräda barn och ungdomar. Med rätt kompetens och bemötande ges den unge de bästa förutsättningarna för att få en rättvis prövning. Många gånger är detta a och o för en frikännande dom. I bästa fall behöver det inte ens leda till åtal, vilket innebär att det inte ens blir någon rättegång. Misstankarna avskrivs redan dessförinnan.

Så var fallet häromdagen, i ännu ett av undertecknads mål.