Den senaste tidens händelseutveckling avseende IS framtåg i Irak har knappast kunnat undgå någon. Enligt Migrationsverkets egen rapport har IS under det senaste halvåret lagt under sig så mycket som en tredjedel av Iraks yta. Flera rapporter vittnar om att religiösa minoriteter, däribland kristna, utsätts för en religiös rensning i de områden som IS kontrollerar och enligt FN är förföljelsen kallblodig, systematisk och avsiktlig. FN har därför fördömt de brott som begås av IS och anser att de utgör krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Trots detta beslutade svenska myndigheter i dagarna att en kristen irakier ska utvisas till Irak. Enligt beslutet är den allmänna situationen i Irak allvarlig och händelseutvecklingen oroande. Situationen i Bagdad som sökanden kommer ifrån är situationen emellertid inte ”så pass allvarlig” att den i sig ger rätt till uppehållstillstånd. Inte heller bedöms situationen för kristna vara sådan att de generellt beviljas uppehållstillstånd. Att IS och deras rensning av kristna enligt Migrationsverkets egen rapport endast befinner sig 12 mil från Bagdad tycks ingen fästa någon betydelse vid.

Min huvudman fruktar för sitt liv. Hen är övertygad om att det endast är en tidsfråga innan hen kommer utsättas för förföljelse och dödas, om utvisningen verkställs.

Enligt Utlänningslagen är en flykting en person som känner en välgrundad fruktan för förföljelse pga ex. religiös uppfattning. Hur min huvudmans fruktan inte kan anses välgrundad är för mig obegripligt. Vi får inte glömma att det är en riktig människas liv vi riskerar när vi skickar honom direkt till en plats 12 mil från en plats där det begås systematisk och kallblodig religiös rensning av den minoritet min huvudman tillhör.

Sverige slår sig ofta på bröstet av stolthet över vår flyktingpolitik. Nu är det upp till bevis om vi kan leva upp till våra åtaganden. Inför generell asyl för kristna irakier! I vart fall tills situationen i Irak har stabiliserats.