Den 19 maj 2017 meddelade Högsta Domstolen dom i målet B 4368-16. En gång för alla har Högsta Domstolen slagit fast att en person som både brukat och innehaft narkotika endast ska dömas för innehavet, och inte även särskilt för brukandet.

Högsta Domstolen hänvisar till förarbetsuttalanden enligt vilka det framgår att om det står klart att gärningsmannens förfarande omfattat både innehav och eget bruk av samma narkotika bör åtal endast väckas för innehavet, som får anses konsumera bruket.

Högsta Domstolen anser att det därför står klart att en tilltalad inte ska dömas särskilt för bruk av den narkotika som han eller hon döms för att ha innehaft. Inte heller bör dömas för bruk när den tilltalade samtidigt döms för innehav av den narkotika från vilken den brukade narkotikan härrör.

Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika ska alltså dömas endast för straffbart innehav. Det straffbara bruket konsumeras av innehavet.

Tydligare än så kan det inte bli va?