Den 1 juni 2017 öppnades det upp för barn och ungdomar som studerar att få stanna kvar i Sverige för att fullgöra sina studier. De nya bestämmelserna är begränsade att gälla de som har sökt asyl, är mellan 17-25 år och studerar på gymnasienivå. Därtill är det flera kriterier som måste vara uppfyllda. En grundläggande förutsättning är till exempel att Migrationsverket finner/har funnit någon annan anledning att bevilja uppehållstillstånd. Låter det konstigt?

Ja, jag håller med. Lagen är dessutom mycket komplicerad och svårläst, och innehållet är komplext. Det kan därför vara oerhört svårt för ett otränat öga att tillgodogöra sig innehållet i lagen och veta om den är tillämpbar. Det finns därmed en överhängande risk för att barns och ungdomars rättigheter går förlorade.

Process Advokatbyrås medarbetare besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna hjälpa er att reda ut vad som gäller och om ni omfattas av de nya bestämmelserna.