För några år sedan öppnade Sverige upp för arbetskraftsinvandring, eller det är i alla fall vad man från politiskt håll hävdar. I vart fall infördes nya regler i Utlänningslagen som reglerar vad som krävs för att en utlänning som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd på grund av en anställning.

En av de regler som infördes var att arbetstillstånd endast får beviljas om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. I praktiken har detta av Migrationsverket kommit att tillämpas som ett krav på att arbetsgivaren måste ha utannonserat tjänsten på Arbetsförmedlingens hemsida i minst tio dagar.
I praktiken tillämpar Migrationsverket även oskrivna regler enligt följande:
– Annonsen måste ha varit utsatt i tio dagar innan arbetsgivaren erbjuder någon arbetet.
– Annonsen måste avse exakt den tjänst som erbjuds under de förutsättningar som utannonserats. Man kan således inte under ett rekryteringsförfarande förhandla om, eller ändra, faktorer som exempelvis arbetsomfattning, arbetsuppgifter eller yrkestitel.
– Annonsen får inte ha utannonserats för lång tid innan anställningserbjudandet lämnas. Med andra ord, det finns en outtalad tidsgräns för hur lång tid ett rekryteringsförfarande får ta. Några offentliga riktlinjer finns emellertid inte i denna fråga.
– Och så till det senaste; Migrationsöverdomstolen har nu meddelat en dom innefattande att det även finns en tidsfrist avseende hur kort ett rekryteringsförfarande får vara. Man får nämligen inte erbjuda någon anställning förrän det har gått tio dagar, oavsett om man redan tidigare har hittat rätt person eller inte. Eller jo, det får man väl om man vill. Men hittar man rätt arbetstagare för snabbt, dvs innan annonsen har legat ute i tio dagar, så beviljas den personen varken arbets- eller uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Och dessa krav är enbart några av de krav som tar sikte på annonseringen. Till det kommer alla krav i alla andra delar. Mot denna bakgrund finns det all anledning att fundera på om det verkligen öppnades upp för arbetskraftsinvandring!?