Stockholms tingsrätt frikände i förra veckan en kvinna från skattebrott. Kvinnan hade underlåtit att deklarera inkomster från en enskild firma, motsvarande ett skattebelopp om ca 370.000 kr. Kvinnan hade mått mycket dåligt under den tid inkomsterna skulle ha deklarerats och tingsrätten fann mot den bakgrunden att kvinnan saknat uppsåt. Hon frikändes därför från skattebrott, men dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, på grund av oaktsamhet, till villkorlig dom och böter.
Supporterns försvarare var advokat Nils Hillert.