2017 börjar lida mot sitt slut, och det är hög tid för en liten tillbakablick. 2017 var året då Process Advokatbyrå fyllde 10 år, vilket firades med en jubileumsfest. Vi kan konstatera att det även var ett år då vår varumärke ytterligare har stärkts. Vi har varit mer synliga på sociala medier än tidigare. Även dagspressen har följt våra medarbetare mer frekvent.

Vår medarbetare Nikos Iakovidis blev advokat. Därmed kan även han åta sig uppdrag som offentlig försvarare, uppdrag som han redan under hösten har utfört med framgång.

Vi fann också en ny talangfull medarbetare i Cornelia Larsson som nu arbetar som juristassistent vid sidan av det sista årets studier. Redan efter ett par veckor frikändes en klient tack vare Cornelias insatser.

Vi kan konstatera att vi även nått framgångar i flera viktiga ärenden i form av exempelvis

– frikännande domar för oskyldiga klienter,
– rättvisa som skipas genom fällande domar när vi företrätt brottsoffer, och
– uppehållstillstånd för asylsökande och andra utvisningshotade.

Vid vår senaste brottmålsjour försattes 3 av 5 klienter på fri fot efter häktningsförhandlingen. Med andra ord trotsade vi statistiken med 40% jämfört med de statistiska 90%. Genom engagerat arbete kan man undvika att misstänkta frihetsberövas utan saklig grund.

I våra migrationsmål har vi upprepade gånger under det gångna året haft framgång med ny argumentation om hur paragrafer ska tolkas och regler ska tillämpas. Klienter som skulle utvisas beviljades istället uppehållstillstånd.

När vi ser tillbaka på 2017 kan vi även konstatera att det varit en ökad efterfrågan på våra tjänster vilket lett till en ökad ärendetillströmning. Kalendrarna innehåller flera viktiga respektive stora mål under 2018 och byrån befinner sig i en expansionsfas.

Vi har redan en ny medarbetare på ingång i mars. Därutöver pågår rekryteringen av en ny biträdande jurist. Vid årsskiftet tar också advokat Emilie Hillert det naturliga klivet in som delägare i Process Advokatbyrå.

Vi vill med denna sammanfattning tacka alla er klienter, kontaktpersoner, anhöriga och övriga följare. Det är tack vare er som vi får arbeta med det vi trivs allra bäst med. Vi ser fram emot det nya året och är redo för de nya utmaningar som 2018 bjuder på.

Vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år!