I en lagrådsremiss föreslås ändringar i Utlänningslagen som syftar till underlätta för unga nyanlända att få stanna i landet. Reglerna berör de ungdomar som studerar på gymnasiet, vilka ska kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier. Efter avslutad utbildning ska de även ha sex månader på sig att hitta arbete. Lyckas de hitta ett arbete som de kan försörja sig på ska de kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. De föreslagna ändringarna träder i så fall i kraft den 1 juni 2017.