Advokat Emilie Hillert medverkar i Aftonbladets program 200 sekunder

Selma Yohannes, 16, hade bott i Sverige i flera år när hon i höstas avvisades till Italien – där hon inte känner någon. Fallet har väckt starka reaktioner och engagerat tusentals människor. 200 sekunder har granskat turerna – och kan nu avslöja nya detaljer kring den allvarliga kritiken mot Selmas gode man. Advokat Emilie Hillert [...]

Av |2019-02-19T20:23:37+01:00februari 19th, 2019|

Sorglig fortsättning

Emilie Hillerts beskriver Selmas situation i en krönika i Magasinet Paragraf.   https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/53721-ett-barns-julefrid-krossades-av-svenska-myndigheter/

Av |2019-01-07T13:27:46+01:00januari 7th, 2019|

Ära den som äras bör

Vi advokater luftar ofta synpunkter på märkliga domar och tillkortakommanden av olika slag från domstolarnas sida. Inte sällan befarar vi att domare låter sig påverkas av tryck från olika håll, inte minst från media. Måhända är vi sämre på att uppmärksamma positiva inslag i vår vardag. Mot denna bakgrund var det mycket befriande med besluten [...]

Av |2018-12-21T09:32:57+01:00december 21st, 2018|

Nordstedts Juridiks sammanfattning om gränsdragningen mellan rån och grovt rån i advokat Emilie Hillerts mål i Högsta domstolen

I två olika mål har Högsta domstolen med utgångspunkt i de nya straffskalorna för rån bedömt gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån. Båda målen gäller gärningar som omfattat våld och hot där skjut- och huggvapen använts. Artikeln i sin helhet med länkar till domarna finner ni på Norstedts Juridik.

Av |2019-02-06T09:41:10+01:00oktober 11th, 2018|

Europadomstolen stoppar Saras utvisning

Sara har flytt tvångsäktenskap och barnäktenskap i Afghanistan. Hon riskerar därför hedersrelaterat våld. Därtill har Sara lämnat islam, vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan. Hotbilden mot henne är således mångfacetterad och allvarlig. Trots det har svenska myndigheter beslutat att hon ska utvisas. Europadomstolen har nu beslutat att ta upp Saras ärende och tills vidare [...]

Av |2022-11-25T14:54:09+01:00september 21st, 2018|

Migrationsverket hade inte rätt att överklaga migrationsdomstolens dom

Migrationsöverdomstolen fann i målet MIG 2018:10 att Migrationsverket inte hade rätt att överklaga migrationsdomstolens dom, varför överklagandet avvisades. Målet handlade om en barnfamilj som tidigare haft uppehållstillstånd för tiden december 2014 till december 2015 på grund av särskilt ömmande omständigheter. De ansökte i juni 2016 om asyl. Migrationsverket avslog familjens ansökningar om uppehållstillstånd och beslutade [...]

Av |2018-08-08T10:07:05+02:00augusti 8th, 2018|

Nytt avgörande från EU-domstolen tvingar Migrationsverket att ändra sin rättstillämpning

EU-domstolen har i ett nytt avgörande klargjort att personer som enligt Migrationsverket inte har tillräckliga skyddsskäl inte kan avvisas med omedelbar verkställighet. Istället krävs ett lagakraftvunnet beslut innan avvisningen kan genomföras. Det bidrar till mer rättssäkerhet för de enskilda. Målet i EU-domstolen rörde en serbisk man som 2017 ansökte om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00augusti 7th, 2018|

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Emilie Hillerts huvudman har beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Klienten blev i tingsrätten dömd för rån av normalgraden. Efter överklagan rubricerade hovrätten det som grovt rån. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågorna om rubricering och påföljd. ”Det är såklart mycket glädjande för min huvudman att Högsta domstolen har valt att meddela prövningstillstånd” säger Emilie [...]

Av |2018-07-16T10:50:50+02:00juli 16th, 2018|
Till toppen