Emilie Hillerts huvudman har beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Klienten blev i tingsrätten dömd för rån av normalgraden. Efter överklagan rubricerade hovrätten det som grovt rån.
Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågorna om rubricering och påföljd.

”Det är såklart mycket glädjande för min huvudman att Högsta domstolen har valt att meddela prövningstillstånd” säger Emilie Hillert. Hon fortsätter; ”Det är även ur ett juridiskt perspektiv mycket positivt då det ofta är svårt med gränsdragningen mellan de två brotten. Det såg man extra tydligt i just det här målet då även åklagarmyndigheten internt ändrade uppfattning flera gånger under målets gång. Det är därför glädjande att det nu kommer förtydligande praxis på området”.