Den 1 juli 2018 trädde en ny lag i kraft. Den syftar till att ge möjlighet åt några av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige hösten 2015 att få uppehållstillstånd i Sverige för studier. Det handlar om ungdomar som har varit bosatta i Sverige i flera år, är väl integrerade i samhället och som studerar eller har för avsikt att studera.

Artikeln i sin helhet hittar ni här https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52342-varfor-far-inte-barnen-stanna/