Vi advokater luftar ofta synpunkter på märkliga domar och tillkortakommanden av olika slag från domstolarnas sida. Inte sällan befarar vi att domare låter sig påverkas av tryck från olika håll, inte minst från media. Måhända är vi sämre på att uppmärksamma positiva inslag i vår vardag.
Mot denna bakgrund var det mycket befriande med besluten från Södertörns tingsrätt igår, där de misstänkta för det så kallade Musköintrånget försattes på fri fot, trots att man tagit i från tårna från åklagarhåll och det också förekommit visst medialt intresse.
Det känns bra att gå till julfirande med ett konstaterande av att det finns starka och självständiga domare som inte låter sig påverkas av yttre tryck, utan står upp för rättssäkerheten och tillämpar de regler som finns utan andra hänsyn än sådana som syftar till ett säkerställande av en enhetlig och rättssäker rättstillämpning.