Migrationsverket uppfyllde inte sin bevisbörda – smäll på fingrarna av migrationsdomstolen

En kvinna sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make. Det var ostridigt att det förelåg ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Därmed förelåg en presumtion för att hon skulle beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket ansåg emellertid att det rörde sig om ett så kallat skenäktenskap och nekade henne uppehållstillstånd. Kvinnan anlitade undertecknad som ombud och överklagade till [...]

Av |2018-06-04T13:17:35+02:00juni 4th, 2018|

Nekad adoption av barn från Afghanistan

I en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för Västra Sverige (mål nr ÖÄ 5140-17) nekas ett par att adoptera ett ensamkommande barn från Afghanistan. Barnet är enligt hovrätten född 1998, men är enligt barnets och de tilltänkta adoptivföräldrarnas utsago född i november 2000. Adoption får enligt svensk lag endast ske om det är till fördel [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00maj 28th, 2018|

PROCESS ADVOKATSBYRÅ HB:S INTEGRITETSPOLICY

Gäller fr.o.m 2018-05-25 Senast uppdaterad: 2018-07-16   Process Advokatbyrå värnar om din personliga integritet, och strävar därför efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi har därför tagit fram en ny integritetspolicy. Av denna policy framgår hur vi samlar in och använder din personliga information för att säkerställa att du har information om förfarandet [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00maj 24th, 2018|

Nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen – helhetsbedömningen ska även innefatta kravet på semester, vid ansökan om förlängt arbets- och uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen har tidigare i år öppnat upp för att det, vid prövning av ansökan om förlängning av arbets- och uppehållstillstånd som har meddelats på grund av anställning, ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. Det öppnades även upp för att det, i de fall då alla kriterier inte varit uppfyllda hela anställningstiden, skulle göras en [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00maj 22nd, 2018|

En lucka i lagen som måste åtgärdas

En utlänning som har fått avslag på sin asylansökan får normalt en så kallad tidsfrist för frivilligt återvändande på fyra veckor. Tiden börjar räknas när beslutet vinner laga kraft. Om utlänningen inte lämnar landet inom de fyra veckorna riskerar utlänningen att få ett återreseförbud på mellan 1-5 år. Då hamnar hen även på Schengens spärrlista. [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00maj 7th, 2018|

Tydligen är det tillåtet för Migrationsverket att ljuga i sina beslut

Undertecknad kontaktades i ett sent skede av en kvinna som var tagen i förvar (frihetsberövad) och skulle utvisas dagen därpå. Det upprättades en ansökan om verkställighetshinder på grund av nya omständigheter bestående bland annat i att domstolen samma dag hade återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny prövning i sak. Istället för att stoppa utvisningen fattade [...]

Av |2022-11-25T14:54:10+01:00maj 4th, 2018|

Advokat Emilie Hillerts krönika Hastverk och lapptäcken publicerad på Magasinet Paragraf.

Krönikan handlar om hur man i ett handsvep slängde bort det asylsystem som hade byggts upp under generationer och efter noga avväganden, om hur de senaste årens upprepade ändringar i lagstiftningen avseende utlänningar kommit att bilda ett svåröverskådligt lapptäcke som skadar rättssäkerheten, om hur Regeringens nu föreslagna ändringar i lagen avseende ensamkommande flyktingbarn bör välkomnas [...]

Av |2018-05-02T09:52:41+02:00maj 2nd, 2018|

Fackförbunden agerar allt mer gränslöst i ärenden om arbetstillstånd

I samband med införandet av den nya regleringen för arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning infördes ett lagstadgat krav på att den fackliga organisationen ska få tillfälle att yttra sig över arbetsgivarens anställningserbjudande till arbetstagaren. Yttrandet återfinns på sidan fyra i den blankett som döpts till ”Anställningserbjudande” och som Migrationsverket kräver att arbetsgivaren fyller [...]

Av |2018-04-26T11:13:19+02:00april 26th, 2018|
Till toppen