Krönikan handlar om hur man i ett handsvep slängde bort det asylsystem som hade byggts upp under generationer och efter noga avväganden, om hur de senaste årens upprepade ändringar i lagstiftningen avseende utlänningar kommit att bilda ett svåröverskådligt lapptäcke som skadar rättssäkerheten, om hur Regeringens nu föreslagna ändringar i lagen avseende ensamkommande flyktingbarn bör välkomnas med öppna armar, och om att det emellertid inte är rättssäkert att på regelbunden basis införa nya lagändringar i syfte att läka brister som aldrig borde ha tillåtits från början.

Artikeln i sin helhet finnes här https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51851-hastverk-och-lapptacken/