Sara har flytt tvångsäktenskap och barnäktenskap i Afghanistan. Hon riskerar därför hedersrelaterat våld. Därtill har Sara lämnat islam, vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan. Hotbilden mot henne är således mångfacetterad och allvarlig. Trots det har svenska myndigheter beslutat att hon ska utvisas.
Europadomstolen har nu beslutat att ta upp Saras ärende och tills vidare stoppa hennes utvisning.

”Beslutet vittnar om att Europadomstolen anser att det finns risk att svenska myndigheter har kränkt Saras mänskliga rättigheter, och att det kan strida mot förbudet mot tortyr att utvisa henne till Afghanistan”, uppger Saras advokat Emilie Hillert.

Sara själv uppger att ”Jag blev så lycklig när jag hörde att Europadomstolen nu väljer att titta på mitt ärende. Bara det att jag kan gå i skolan och känna mig trygg med att ingen kommer sätta mig på ett flygplan kommande vecka är oerhört lättande. I natt somnade jag för första gången på länge med ett leende på läpparna.”

Europadomstolen kan under vissa förutsättningar ålägga en stat att vidta en interimistisk åtgärd i avvaktan på ärendets fortsatta utredning och beslut. Europadomstolen har nu ålagt Sverige att tills vidare stoppa utvisningen av Sara, en åtgärd som vidtas om det exempelvis bedöms finnas risk för att personen i hemlandet antingen dödas eller utsätts för dödsstraff, tortyr, eller omänsklig och förnedrande behandling.

Nu ska Europadomstolen utreda huruvida svenska myndigheter genom sin myndighetsutövning och beslutsfattande har kränkt Saras mänskliga rättigheter och huruvida Sverige överträder förbudet mot tortyr om utvisningen verkställs. Europadomstolens dom blir bindande för den svenska staten.

Beslutet togs emot med öppna armar av Sara och hennes advokat. ”Det är ett rejält steg i rätt riktning” säger Emilie Hillert och fortsätter. ”Vår starka uppfattning är att det strider Saras mänskliga rättigheter att utvisa henne. Vi ser nu tacksamt fram emot Europadomstolens bedömning i frågan.”

”Min bild av Sverige har alltid varit att myndigheterna följer mänskliga rättigheter. Jag tycker själv att det inte följts i mitt asylärende, och är väldigt glad att Europadomstolen vill utreda om det faktiskt gått fel till när jag fått tre avslag, trots att jag anser att jag har flera goda asylskäl”, avslutar Sara.