Högsta domstolen meddelade idag dom avseende gränsdragningen mellan grovt rån och rån av normalgraden. Högsta domstolen fann att det inte var fråga om något grovt rån, utan att rånet skulle rubriceras som rån av normalgraden. Målet har drivits av advokat Emilie Hillert, som är mycket nöjd med framgången.

”Högsta domstolen går helt på vår linje” säger Emilie Hillert och fortsätter. ”Bland annat delar de vår bedömning om att en startpistol inte kan jämställas med ett skarpladdat vapen. Högsta domstolen går ett steg längre och uttalar explicit att en startpistol som inte skjuter ut någon projektil närmast är att jämföra med användandet av en vapenattrapp. En annan del som domstolen lyft fram ur vårt resonemang är den återhållsamhet som hittills präglat rättstillämpningen när det gäller att anse rånbrott som grova. Den här domen fastställer att den återhållsamheten ska gälla även framöver”.

Domen är prejudicerande för underinstanserna och kommer förhoppningsvis få stor genomslagskraft i den framtida rättstillämpningen. ”Det är naturligtvis glädjande att ny rättslig vägledning har givits. Men det är än mer glädjande att rättvisa har skipats, och framförallt att det besparar min huvudman ett år på kåken”, säger advokat Emilie Hillert och avslutar ”Det är nog det som värmer mest just nu”.