Nordstedts Juridiks sammanfattning om gränsdragningen mellan rån och grovt rån i advokat Emilie Hillerts mål i Högsta domstolen

I två olika mål har Högsta domstolen med utgångspunkt i de nya straffskalorna för rån bedömt gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån. Båda målen gäller gärningar som omfattat våld och hot där skjut- och huggvapen använts.

Artikeln i sin helhet med länkar till domarna finner ni här:

https://services.nj.se/njab/tempdoc.nsf/NJpublishid/AE4F8CE74035D3A6C1258322004C583B?open&ns_campaign=nyheter1_20181011&ns_mchannel=bevakning&ns_source=nyheter_bev&ns_linkname=EB6D0A628AD30906C12583220042CC60&ns_fee=0&nj_email=emilie.hillert@processadvokat.se&nj_uu=DA1D78B21CB988A6C1257F4C002D6829&orgid=EB6D0A628AD30906C12583220042CC60&sid=zeteo

By |2018-10-11T09:36:04+00:00oktober 11th, 2018|