Nordstedts Juridiks sammanfattning om gränsdragningen mellan rån och grovt rån i advokat Emilie Hillerts mål i Högsta domstolen

I två olika mål har Högsta domstolen med utgångspunkt i de nya straffskalorna för rån bedömt gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån. Båda målen gäller gärningar som omfattat våld och hot där skjut- och huggvapen använts.

Artikeln i sin helhet med länkar till domarna finner ni på Norstedts Juridik.

By |2019-02-06T09:41:10+01:00oktober 11th, 2018|