Åtal ogillat avseende olaga hot

Åtal för olaga hot ogillat När en anmälan om brott görs till polisen inleds en förundersökning. Det innebär att polisen utreder brottet. När förundersökningen är klar skickas allt material till åklagarmyndigheten som beslutar om åtal ska väckas eller inte, dvs om det ska bli en rättegång. Åklagaren ska inte väcka åtal om en fällande dom [...]

Av |2017-10-26T15:31:29+02:00oktober 26th, 2017|

Den som döms för innehav av narkotika ska inte även dömas för brukandet av samma narkotika

Den 19 maj 2017 meddelade Högsta Domstolen dom i målet B 4368-16. En gång för alla har Högsta Domstolen slagit fast att en person som både brukat och innehaft narkotika endast ska dömas för innehavet, och inte även särskilt för brukandet. Högsta Domstolen hänvisar till förarbetsuttalanden enligt vilka det framgår att om det står klart [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00oktober 5th, 2017|

Förslag om två nya påföljder för ungdomar

I en promemoria föreslår regeringen två nya påföljder för lagöverträdare under 18 år. Syftet är att det ska finnas en lämplig ungdomspåföljd som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och höga bötesstraff kunna undvikas, skriver Advokatsamfundet. De nya påföljderna heter ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Utan att [...]

Av |2017-08-04T13:09:40+02:00augusti 4th, 2017|

Ännu en man frikänd!

Härom veckan kom domen i ett av undertecknads mål. Domslut? Frikänd. Det visade sig att målsägandens vaga uppgifter, i kombination med det utrymme för osäkerhet som fanns, och risken för att målsäganden kunde ha misstagit sig i fråga om vem som var gärningsman, inte var tillräckligt för fällande dom trots allt. Synd bara att inte [...]

Av |2017-06-30T15:14:33+02:00juni 30th, 2017|

Det strider mot legalitetsprincipen att döma för innehav av laserpekare

I mars 2017 kom ett nytt avgörande från Högsta Domstolen. Det handlade om brott mot strålskyddslagen. HD uttalar att en stark laserpekare inte får innehas utan tillstånd. Vad som utgör en stark laserpekare är emellertid en definitionsfråga. Laserpekaren ska ha vissa egenskaper och dessutom ha de strålningsegenskaper som anges i en s.k. svensk standard. Denna [...]

Av |2017-06-28T14:32:58+02:00juni 28th, 2017|

Polisens långa handläggningstid förtar de enskildas rätt till en rättvis rättegång

Som försvarare är man van vid att komma in sent i brottmålsprocessen. Polisen vill i de allra flesta fall höra målsäganden och eventuella vittnen först. De vill i princip vidtaga alla andra utredningsåtgärder först, för att till sist låta den misstänkte komma till tals. Detta är inget nytt. Men vad händer då när polisens handläggningstider [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 26th, 2017|

EES-medborgare ska inte utvisas för bagatellartade brott

Som bekant är restriktivitet påkallad när det gäller att utvisa EES-medborgare som döms för brott. Det krävs att EES-medborgaren utgör ett allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen. Så var inte fallet, enligt hovrätten, när en litauisk medborgare dömdes för tillgreppsbrott vid fyra tillfällen. Detta med hänvisning till NJA 2014 s 415 i [...]

Av |2017-04-28T14:37:07+02:00april 28th, 2017|

JO-kritik mot Polismyndigheten för topsning

En s.k. registertopsning innebär att man gör en kroppsbesiktning genom salivprov i syfte att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt Polisdatalagen. Det får göras på den som skäligen kan misstänks för ett brott på vilket fängelse kan följas. Kroppsbesiktning utgör ett allvarligt intrång i [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 25th, 2017|

Bortom alla rimliga tvivel?

För inte så länge sedan försvarade jag, i hovrätten, en ung kille som var misstänkt för en så kallad daterape. Han skulle på en efterfest ha våldtagit en flicka som ingick i samma kompisgäng som han. Hon hade inga skador och det fanns inga vittnen från platsen. Någon väninna och någon familjemedlem vittnade om hur [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 11th, 2017|
Till toppen