Att ha varit på brottsplatsen inte tillräckligt för fällande dom

Att en sextonåring, tillsammans med ett tiotal andra, varit på brottsplatsen är inte tillräckligt för att kunna bevisa att det är han som har begått brotten. Det kan ju låta som en självklarhet. Dessvärre tog det polis och åklagare fyra månader, flera förhör och omfattande skriftväxling att komma fram till den slutsatsen. Fyra månader under [...]

By |2017-04-07T11:09:56+02:00april 7th, 2017|

Åldersbedömningar i brottmål – återigen får den personliga integriteten och rättssäkerheten ge vika för snabbt lagstiftande

Regeringen har nyligen kommit med ett nytt förslag om ändringar och tydligare regler i rättegångsbalken för att möjliggöra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. Regeringen är mån om att snabbt få till stånd en ändring och har en förhoppning om att ändringarna ska kunna träda i kraft redan i juli. Förslaget är en följd av att Högsta domstolen [...]

By |2017-03-27T10:52:19+02:00mars 27th, 2017|

Allt fler barn häktas

Reglerna för att häkta barn är mycket tydliga. Utöver de sedvanliga rekvisiten krävs det synnerliga skäl. Det krävs därtill att det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ske på annat sätt. Med det menas exempelvis omhändertagande inom sluten vård, såsom ungdomshem. Med andra ord; i allra möjligaste mån ska man försöka undgå att barn [...]

By |2017-03-14T16:29:18+01:00mars 14th, 2017|

Misstänkta för grövre brott ska försättas på fri fot medan misstänkta för brott av mindre allvarligt slag ska häktas – det blir följden av HDs senaste dom avseende EU-medborgare

Huruvida en EU-medborgare misstänkt för brott kan häktas på grund av avsaknad av känd hemvist i Sverige, men med känd hemvist i hemlandet, har sedan länge varit en diskuterad fråga. Ja-sidan har hävdat att känd hemvist i hemlandet inte kan likställas med känd hemvist i Sverige. Nej-sidan har hävdat att en häktning strider mot den [...]

By |2017-03-01T10:11:41+01:00mars 1st, 2017|

När ska polisen lära sig att sluta utnyttja enskildas underläge och hålla förhör utan en offentlig försvarare närvarande?

Så har det hänt igen. Alla som arbetar som offentliga försvarare har varit med om det. Klienter som vittnar om hur polisen med diverse fula knep försöker förmå dem att genomföra förhör utan någon försvarare närvarande. Det kan ta sig uttryck i ett besök i cellen mitt i natten av en polis som ”bara vill [...]

By |2017-02-24T13:32:01+01:00februari 24th, 2017|

Ännu ett ungdomsmål nedlagt

Undertecknad är sedan flera år specialiserad på att företräda barn och ungdomar. En typ av mål som jag har är de i vilka en ungdom misstänks för att ha begått brott. Precis som vuxna har även barn rätt till en offentlig försvarare. Att vara misstänkt för brott är för de allra flesta mycket påfrestande. Än [...]

By |2017-02-20T10:42:00+01:00februari 20th, 2017|

Man som åtalades för tre fall av misshandel nu frikänd på samtliga punkter. Det finns ingen bättre känsla än när rättvisa skipas!

By |2017-02-10T10:55:13+01:00februari 10th, 2017|

Det förväntas bli svårare för polisen att köra med fula knep under förhör

Den 27 oktober 2016 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet angående misstänktas rätt till insyn i förundersökningar. I denna lämnas förslag på flera ändringar som alla syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som är misstänkt för brott. Ett exempel är att dokumentationen av förundersökningar ska förbättras genom att polisförhör i större utsträckning [...]

By |2016-11-11T10:23:15+01:00november 10th, 2016|

Ytterligare en supporter frikänns från våld mot tjänsteman

Igår frikände Södertörns tingsrätt en supporter som åtalats för bland annat våld mot tjänsteman. Supporten hade hamnat i bråk med motståndarsupportrar och kom kort därefter i närkontakt med en polis som försökte stoppa bråket. Polisen menade att supportern hade slagit henne i ansiktet med utsidan av handen, vilken supporten förnekade. Han vidgick dock att han [...]

By |2016-11-10T14:53:05+01:00november 10th, 2016|

Frikänd från skattebrott

Stockholms tingsrätt frikände i förra veckan en kvinna från skattebrott. Kvinnan hade underlåtit att deklarera inkomster från en enskild firma, motsvarande ett skattebelopp om ca 370.000 kr. Kvinnan hade mått mycket dåligt under den tid inkomsterna skulle ha deklarerats och tingsrätten fann mot den bakgrunden att kvinnan saknat uppsåt. Hon frikändes därför från skattebrott, men [...]

By |2016-11-11T10:10:33+01:00november 3rd, 2016|