När ska polisen lära sig att sluta utnyttja enskildas underläge och hålla förhör utan en offentlig försvarare närvarande?

Så har det hänt igen. Alla som arbetar som offentliga försvarare har varit med om det. Klienter som vittnar om hur polisen med diverse fula knep försöker förmå dem att genomföra förhör utan någon försvarare närvarande. Det kan ta sig uttryck i ett besök i cellen mitt i natten av en polis som ”bara vill [...]

By |2017-02-24T13:32:01+00:00februari 24th, 2017|

Ännu ett ungdomsmål nedlagt

Undertecknad är sedan flera år specialiserad på att företräda barn och ungdomar. En typ av mål som jag har är de i vilka en ungdom misstänks för att ha begått brott. Precis som vuxna har även barn rätt till en offentlig försvarare. Att vara misstänkt för brott är för de allra flesta mycket påfrestande. Än [...]

By |2017-02-20T10:42:00+00:00februari 20th, 2017|

Man som åtalades för tre fall av misshandel nu frikänd på samtliga punkter. Det finns ingen bättre känsla än när rättvisa skipas!

By |2017-02-10T10:55:13+00:00februari 10th, 2017|

Det förväntas bli svårare för polisen att köra med fula knep under förhör

Den 27 oktober 2016 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet angående misstänktas rätt till insyn i förundersökningar. I denna lämnas förslag på flera ändringar som alla syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som är misstänkt för brott. Ett exempel är att dokumentationen av förundersökningar ska förbättras genom att polisförhör i större utsträckning [...]

By |2016-11-11T10:23:15+00:00november 10th, 2016|

Ytterligare en supporter frikänns från våld mot tjänsteman

Igår frikände Södertörns tingsrätt en supporter som åtalats för bland annat våld mot tjänsteman. Supporten hade hamnat i bråk med motståndarsupportrar och kom kort därefter i närkontakt med en polis som försökte stoppa bråket. Polisen menade att supportern hade slagit henne i ansiktet med utsidan av handen, vilken supporten förnekade. Han vidgick dock att han [...]

By |2016-11-10T14:53:05+00:00november 10th, 2016|

Frikänd från skattebrott

Stockholms tingsrätt frikände i förra veckan en kvinna från skattebrott. Kvinnan hade underlåtit att deklarera inkomster från en enskild firma, motsvarande ett skattebelopp om ca 370.000 kr. Kvinnan hade mått mycket dåligt under den tid inkomsterna skulle ha deklarerats och tingsrätten fann mot den bakgrunden att kvinnan saknat uppsåt. Hon frikändes därför från skattebrott, men [...]

By |2016-11-11T10:10:33+00:00november 3rd, 2016|

Fotbollssupporter frikänns på grund av putativt nödvärn

Igår frikände Solna tingsrätt en fotbollssupporter som åtalats för våld mot tjänsteman i samband med ett derby i våras. Supporten vidgick att han slagit ett slag bakifrån mot polisen när denne försökte gripa en annan supporter före en match. Polisen var dock civilklädd och hade inte givit sig till känna på ett sätt som hade [...]

By |2016-11-10T14:54:59+00:00oktober 26th, 2016|

Har vi inte lärt oss något av Knutbymålet?

Alla vi som arbetar med brottmål vet att det har stor betydelse för utgången av målet vem det är som är åtalad. Personliga förhållanden som inte ska ha betydelse, såsom etnicitet, social ställning, förmåga att uttrycka sig mm, påverkar i vart fall på ett generellt plan hur domstolarna dömer. Den kanske mest utslagsgivande faktorn är [...]

By |2016-11-02T11:35:48+00:00oktober 26th, 2016|

Måste man godkänna förhör?

Polisen har sedan lång tid skapat och satt i system, en metod där en förhörsperson efter ett förhör tillsägs att godkänna förhöret. Normalt gör polisen anteckningar under förhöret, antingen med penna och papper, eller på en dator. Polisen antecknar då naturligtvis inte ordagrant allt som sägs, utan sammanfattar vad som sägs. Ofta antecknas inte frågorna, [...]

By |2016-10-23T17:03:28+00:00oktober 20th, 2016|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

By |2016-10-18T11:06:46+00:00oktober 18th, 2016|