Efter att de senaste veckorna slängt trånande blickar mot de södra regionerna har sportlovet äntligen kommit till oss.

Sportlovet infördes första gången 1940, egentligen inte i syfte att främja sporten, utan att spara ner på uppvärmningskostnaderna av skolorna. I syfte att ge barnen meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter och ganska snart kom aktiviteterna att fokuseras på sport.

År 2020, 80 år efter sportlovets inträde, blev Barnkonventionen lag. Av Barnkonventionen framgår att alla barn har samma rättigheter och lika värda. Konventionen innehåller många bestämmelser som tydligt klargör vilka mänskliga rättigheter barn har, och att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Av Riksidrottsförbundets stadgar, idrottsrörelsens samlande organisation, framgår att all idrott för barn ska utgå från Barnkonventionen.

Av Svenska fotbollsförbundets material framgår att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Informationen bygger på ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa sätts alltid i första rummet och utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

Det framgår även att barn- och ungdomsfotbollen i första hand bör se till så att alla barn får; – möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill – uppleva glädje och kamratskap – utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar – möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse.

Vi vet att idrotten många gånger är en trygg plats för barn som far illa på andra håll i samhället. Vi vet att idrotten kan göra mycket för att förändra livet för de barn och unga som far illa.

I ljuset av allt detta firar vi in sportlovsveckan samma år som Barnkonventionen blev lag, genom att visa vårt stöd för barnfotbollen.