Personer som har fått tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier kan ansöka om förlängning om studierna inte har hunnit avslutas. Det går bara att få ett förlängt uppehållstillstånd under vissa förutsättningar.

Ansökan om förlängning måste göras innan det nuvarande uppehållstillståndet slutar att gälla. Det är alltså väldigt viktigt att göra ansökan i rätt tid.

Det är även viktigt att göra en fullständig ansökan. Det bästa är att utöver den blankett som Migrationsverket hänvisar till och de bilagor som preciseras, inge alla de dokument som kan styrka de omständigheter som Migrationsverket ska bedöma.

Det bästa är att allt är med från början och att allt blir korrekt. Detta för att inte riskera att det blir missförstånd vilket i värsta fall kan leda till ett negativt beslut, alternativt behöva komplettera i ett senare skede och på så sätt förlänga handläggningstiden.

Om du tycker det är svårt att veta vad som krävs eller hur man ska gå till väga, eller om du av annan anledning vill ha hjälp och stöd under processen är du varmt välkommen att kontakta oss på Process Advokatbyrå så ska vi se till att skapa de bästa förutsättningarna för ett positivt beslut.