Selma, 16 år, gjorde det som krävdes; hon stod under uppsikt och anmälde sig till polisen tre ggr i veckan. En av dessa gånger frihetsberövas hon och nästa dag sitter hon på ett flygplan till Italien. Utan att ha fått packa ihop sitt liv eller ta farväl av sina anhöriga.  Selma är ett barn som behandlas som en brottsling.

Här ett axplock av felaktigheterna i samband med tvångsöverföringen:

-Selma togs i förvar trots att hon bara är ett barn och de restriktiva regler som gäller.

-Hon fick inget offentligt biträde trots att ett sådant ska förordnas för barn i förvar.

-Polisen tog hennes telefon och begränsade på det sättet hennes möjligheter att ta farväl av vänner och de som står henne nära. De har inte rätt att begränsa hennes möjligheter till kommunikation på detta sätt.

-Polisen vägrade samtidigt lämna ut information om var hon befann sig.

I dessa artiklar kan ni läsa mer av Emilie Hillerts synpunkter om Selma och den svenska myndighetsutövningen i hennes ärende.