Det är en mänsklig rättighet att fritt välja sin religion, såväl som att utöva den. Samtidigt är det i flera länder förenat med dödsstraff att lämna islam. Trots det fortsätter Sverige utvisa människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen.

Varför? Jo, för att svenska myndigheter anser sig helt självständigt kunna bedöma en persons religionsuppfattning och därför ignorerar expertisen.

Svenska myndigheter underkänner den muntliga bevisning som erbjuds från experterna, och baserar sina beslut på subjektiva bedömningar av den asylsökandes förmåga att sätta ord på tankar och känslor.

Det är hög tid att erkänna expertisen som stödbevisning vid bedömningen av en kristen asylsökandes religionsuppfattning.

Läs hela artikeln i Magasinet Para§raf