Sverige utvisar medvetet ateister, som trots de svåra och höga beviskraven lyckats styrka sin uppfattning om religion, till länder i vilka det ostridigt är förenat med dödsfara att lämna islam. De skickas rakt in i den överhängande risken för att stenas, köras över, och brännas till döds. Detta måste få ett slut.

Det är hög tid för Migrationsöverdomstolen att sätta ner foten, skriver 11 jurister, forskare, författare och företrädare för Humanisterna. Advokat Emilie Hillert är en av medförfattarna.

Läs hela artikeln på DN.

https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-sverige-att-ta-hoten-mot-ateister-pa-allvar/