Emilie Hillert har skrivit en artikel om kravet på ordnat mottagande i hemlandet för att kunna utvisa ensamkommande flyktingbarn.

Den handlar om kravet i teori jämfört med praktik, om hur myndigheterna gör i praktiken, och om hur barn som har rätt till uppehållstillstånd istället nekas uppehållstillstånd

och försätts i omänsklig limbo i väntan på 18-årsdagen.

Artikeln i sin helhet hittar ni här:

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/54522-barn-som-har-ratt-till-uppehallstillstand-forsatts-istallet-i-omansklig-limbo/