Selma flydde från sin mor och missförhållanden i hemmet och återvände till Sverige våren 2016. Hon var då 14 år och fick därför en god man.

Den gode mannen var utsedd och förordnad av Överförmyndarnämnden för att hjälpa Selma. Hon fick betalt för det. Den gode mannens enda uppgift var att företräda Selma och tillvarata hennes intressen i enlighet med barnets bästa.

Istället för att hjälpa Selma så har den gode mannen direkt motarbetat Selma och smutskastat henne inför Migrationsverket. Exempelvis har den gode mannen skrivit till Migrationsverket att Selma ljuger för henne, och att Selma säkert är skickad hit för att få permanent uppehållstillstånd så att mamman sedan kan söka på anhöriginvandring.

– ”Den gode mannens agerande är under all kritik” uppger Emilie Hillert, Selmas advokat i Sverige. Hon fortsätter:

-”Den gode mannen ska bara ha Selmas bästa för ögonen. Hon är förordnad för att hjälpa Selma, inte stjälpa henne”.

Av mailkonversation mellan Migrationsverket och den gode mannen framgår att verket finner att hennes uppgifter utgör viktig information i ärendet. Detta förvärrar saken ytterligare, menar Emilie Hillert.

– ”Det går inte att utesluta att den gode mannens agerande haft direkt inverkan på utgången i Selmas ärende, och varit en bidragande orsak till myndigheternas agerande mot Selma”.

Selma frihetsberövades av polisen i november förra året. Den gode mannen fick information om detta, men valde att inte kontakta Selma eller besöka henne. Selma sattes senare ensam med poliser på ett plan till Italien.

 

Aftonbladet var först att rapportera om detta i sitt program 200 sekunder. De har bland annat talat med den gode mannen som försöker försvarar sitt agerande. Se länk nedan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPM8Ja/16-ariga-selma-jag-vill-bara-aka-hem