Emilie Hillert har tidigare berättat om den bristfälliga informationen i fallet med Selma.