I början av veckan uppdagades det att 16-åriga Selma fick en god man som allvarligt misskötte sitt uppdrag. Istället för att hjälpa Selma så motarbetade hon henne genom att baktala Selma och smutskastade henne i kommunikation med myndigheterna.

Nu kan ytterligare brister avslöjas. Utöver vad som tidigare framkommit innehåller polisanmälan uppgifter om den gode mannen bland annat har förhindrat Selma att ta del av handlingarna i sitt eget ärende.

Nu polisanmäls den gode mannen för sitt agerande, som utgör brottet trolöshet mot huvudman.

– ”Det är fruktansvärt” säger Emilie Hillert. ”Eftersom Selma önskade få del av sina handlingar åligger det den gode mannen att hjälpa henne med det. Men den gode mannen har tvärtom stoppat Migrationsverket från att lämna ut handlingarna”.

När Selma inte fick hjälp av sin gode man bad hon om hjälp från annat håll för att få ut alla sina handlingar från Migrationsverket. Migrationsverket informerade den gode mannen om att handlingarna skulle lämnas ut till Selma via ombud. Då gick den gode mannen in och stoppade det.

Den gode mannen instruerade även Migrationsverket att inte lämna ut de e-mail som hon själv hade skickat i Selmas ärende, till Selma. På uppmaning av den gode mannen stoppade Migrationsverket utlämningen av Selmas handlingar.

– ”Det finns ingen giltig ursäkt för den gode mannens agerande” uppger Emilie Hillert och fortsätter.

– ”Hon har satt sina egna intressen för Selmas. I syfte att skydda sig själv såg hon till att handlingarna inte lämnades ut till Selma. Det är direkt stötande.

Av polisanmälan framgår att det är uppenbart att den gode mannens agerande har fått förödande konsekvenser för Selma. Selma har hållits utanför informationen i sitt eget ärende. Den enda som kunde hjälpa henne har gått bakom ryggen på henne, smutskastat henne, sett till att hon nekats sina egna handlingar, och därvid brustit i utförandet av sitt uppdrag.

– ”Det är vår bedömning att hon har gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman, och det är grunden för vår polisanmälan”, avslutar Emilie Hillert.