Stärkt integritetsskydd för brottsoffer och brottsmisstänkta välkomnas

Den 1 oktober genomfördes flera ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Ändringarna syftar till att ge parterna i ett brottmål ett stärkt integritetsskydd. Rent konkret innebär det att namn och andra personuppgifter på den som är misstänkt för brott och den som har utsatts för brott inte ska lämnas ut lika lättvindigt som förr, utan först [...]

By |2016-10-23T14:18:09+00:00oktober 14th, 2016|

Samtyckesregleringen

Sexualbrotten har på senare tid, kanske i större omfattning än någonsin tidigare, tagit plats i media och inte minst i sociala sådana. Inte minst kvällstidningarna tycks ha satt i system att publicera artiklar med mycket tveksam saklighet och balans kring händelser där misstänkta ”våldtäktsmän” försatts på fri fot, frikänts eller inte ens gripits. Artiklarna delas [...]

By |2016-10-07T16:38:30+00:00oktober 7th, 2016|

Vems sida är du på egentligen?

En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent. Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika [...]

By |2016-10-03T18:16:49+00:00september 15th, 2016|

Polisen använder sig av medier för att svartmåla misstänkta

Debatten om samarbetet mellan journalister och polismän aktualiserar ett i flera avseenden allvarligt samhällsproblem. Jag menar inte de officiella mediekontakterna som sker genom polisens presstalesmän, utan de som sker informellt på initiativ av enskilda utredare eller polismän.  Detta hotar i förlängningen att urholka medborgarnas grundlagsskydd. Dessutom åsamkas många enskilda medborgare ett stort lidande. De senaste [...]

By |2016-10-23T14:18:11+00:00september 15th, 2016|

Förundersökning mot man misstänkt för ”älvsjömord” äntligen formellt nedlagd

En man misstänks för ett mord, vilket skapar stora nyhetsrubriker. Samma man sätts redan dagen efter på fri fot, vilket återigen skapar rubriker. Sen går det över en månads tid, ja nästan två, innan åklagaren äntligen fattar ett formellt beslut om att lägga ner förundersökningen. I praktiken avskrevs misstankarna mot honom omgående, eftersom han försattes på fri fot. Men [...]

By |2016-09-15T19:58:26+00:00maj 10th, 2016|

Slopa polisrekvisitet

Ett vittne inleder sin utsaga med att förklara att han på grund av den långa tid som förflutit sedan händelsen inte har några närmare minnesbilder. Han har emellertid läst igenom den rapport han tidigare har författat inför dagens förhandling. Resten av utsagan består av uttalanden som ”sedan ska de ha gått”, vilket för ett tränat [...]

By |2016-10-23T14:18:12+00:00december 12th, 2014|