Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Migrationsverket uppfyllde inte sin bevisbörda – smäll på fingrarna av migrationsdomstolen

En kvinna sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make. Det var ostridigt att det förelåg ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Därmed förelåg en presumtion för att hon skulle beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket ansåg emellertid att det rörde sig om ett så kallat skenäktenskap och nekade henne uppehållstillstånd. Kvinnan anlitade undertecknad som ombud och överklagade till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen uttalade i domskälen att när Migrationsverket misstänker att det kan vara fråga om ett skenäktenskap så bör en fördjupad utredning göras för att klargöra om det rör sig om ett sådant. Det är [...]

By | juni 4th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nekad adoption av barn från Afghanistan

I en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för Västra Sverige (mål nr ÖÄ 5140-17) nekas ett par att adoptera ett ensamkommande barn från Afghanistan. Barnet är enligt hovrätten född 1998, men är enligt barnets och de tilltänkta adoptivföräldrarnas utsago född i november 2000. Adoption får enligt svensk lag endast ske om det är till fördel för barnet och någon av följande tre grunder är uppfylld (i) Om sökanden har uppfostrat barnet eller (ii) vill uppfostra det eller (iii) det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet [...]

By | maj 28th, 2018|Process Advokatbyrå|

PROCESS ADVOKATSBYRÅ HB:S INTEGRITETSPOLICY

Gäller fr.o.m 2018-05-25 Senast uppdaterad: 2018-07-16   Process Advokatbyrå värnar om din personliga integritet, och strävar därför efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi har därför tagit fram en ny integritetspolicy. Av denna policy framgår hur vi samlar in och använder din personliga information för att säkerställa att du har information om förfarandet och känner dig trygg med vår personuppgiftsbehandling. 1. Vad är en personuppgift? 1.1 Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det innebär att flera olika uppgifter [...]

By | maj 24th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen – helhetsbedömningen ska även innefatta kravet på semester, vid ansökan om förlängt arbets- och uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen har tidigare i år öppnat upp för att det, vid prövning av ansökan om förlängning av arbets- och uppehållstillstånd som har meddelats på grund av anställning, ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. Det öppnades även upp för att det, i de fall då alla kriterier inte varit uppfyllda hela anställningstiden, skulle göras en proportionalitetsbedömning. De aktuella domarna rörde främst bedömningen av lön och försäkringar.  Migrationsöverdomstolen har nu i ett nytt avgörande fortsatt på samma linje. Denna gång innefattas även bedömningen av semesterledighet. Vad gäller lön fastslår Migrationsöverdomstolen att [...]

By | maj 22nd, 2018|Process Advokatbyrå|