Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

När vinner Migrationsverkets beslut laga kraft?

Datumet då Migrationsverkets beslut vinner laga kraft är av stor betydelse. Det är det datumet som styr bland annat när en eventuell ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i egenskap av före detta asylsökande måste vara inlämnad, när tidsfristen för frivillig avresa går ut, och så småningom när beslutet preskriberas. Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan när beslutet vinner laga kraft. Det beror helt enkelt på omständigheterna i det enskilda ärendet. För att få ett konkret svar i det enskilda ärendet bör man kontakta en advokat. Generellt kan följande [...]

By | november 30th, 2017|Migrationsrätt|

Rätt att välja offentligt biträde i sitt asylärende

Som asylsökande har man i regel rätt att företrädas av ett offentligt biträde. Det är en advokat eller jurist som blir förordnad som offentligt biträde, vilket innebär att staten står för kostnaderna. Det offentliga biträdet arbetar inte för Migrationsverket och har inget samarbete med myndigheter eller domstolar. För att kunna utnyttja sin rätt att välja offentligt biträde är det mycket viktigt att redan i samband med asylansökan uppge vem man önskar företrädas av. Därmed kan Migrationsverket förordna det önskade biträdet. Om man inte har något önskemål kommer Migrationsverket att utse [...]

By | november 29th, 2017|Migrationsrätt|

En trovärdig målsägande inte tillräcklig bevisning för grov våldtäkt

Södertälje tingsrätt frikände på måndagen två män från ett annat EU-land från ett åtal om grov våldtäkt mot en kvinna på ett hotellrum i Södertälje. Tingsrätten konstaterar i domen att uppgifter från en i och för sig trovärdig målsägande inte är tillräcklig bevisning för en fällande dom. Tingsrätten anser att även de tilltalade varit både trovärdiga och tillförlitliga. Den tekniska bevisning som åberopats mot männen har kunnat förklaras på annat sätt än att en våldtäkt ägt rum. I avsaknad av ytterligare robust bevisning är det inte ställt utom rimligt tvivel [...]

By | november 23rd, 2017|Brottmål|

Advokat Emilie Hillerts artikel publicerad på SVT.

Om att Rättssäkerhet är oerhört viktigt, att rättssäkerheten på migrationsrättens område är en högaktuell fråga och mycket debatterad, samt att alla, oaktat vilken uppfattning man har i sak, rimligtvis måste kunna enas om att en diskussion om rättssäkerhet måste föras utifrån korrekta fakta. https://www.svt.se/opinion/advokat-emilie-hillert-om-ratt

By | oktober 31st, 2017|Process Advokatbyrå|

Åtal ogillat avseende olaga hot

Åtal för olaga hot ogillat När en anmälan om brott görs till polisen inleds en förundersökning. Det innebär att polisen utreder brottet. När förundersökningen är klar skickas allt material till åklagarmyndigheten som beslutar om åtal ska väckas eller inte, dvs om det ska bli en rättegång. Åklagaren ska inte väcka åtal om en fällande dom inte kan förväntas. Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstolen, varefter tingsrätten bedömer huruvida den tilltalade har gjort sig skyldig till brott. Tingsrätten beslutade i veckan att ogilla ett åtal avseende olaga hot [...]

By | oktober 26th, 2017|Brottmål|

Advokat Emilie Hillerts artikel om Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Afghanistan publicerad i Magasinet Para§raf

Ny artikel av Emilie Hillert publicerad i Magasinet Para§raf. Denna gång om den egentliga innebörden i Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande avseende Afghanistan. Om hur det råder inre väpnad konflikt med urskiljningslöst våld i 32 av 34 provinser i Afghanistan. I två av dessa 32 råder det till och med krig, enligt Migrationsverket. Om hur det råder andra svåra motsättningar i de sista två provinserna. Om den konkreta innebörden av detta, i form av stor politisk instabilitet och oro, avsaknad av kontroll från regeringsmakten, avsaknad av skydd från myndigheterna, avsaknad av [...]

By | oktober 26th, 2017|Migrationsrätt|