Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Barnets bästa – fina ord att sova gott på

Av Utlänningslagens första kapitels tionde paragraf framgår explicit att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Hänsyn ska tas till vad barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Visst låter det fint. Men det handlar om några fina ord på ett papper som låter de ansvariga sova gott om natten, medan de drabbade barnen drömmer mardrömmar, menar advokat Emilie Hillert, i en artikel som idag publicerats på Magasinet Paragraf. https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/50374-barnets-basta-fina-ord-att-sova-gott-pa/

By | oktober 20th, 2017|Process Advokatbyrå|

Ytterligare en fotbollssuprter frikänns från våld mot tjänsteman

Södertörns tingsrätt ogillade på måndagen ett åtal mot en fotbollssupporter rörande våld mot tjänsteman i samband med ett derby på Tele2 arena. Åtalet byggde endast på en polismans vittnesuppgifter och väcktes utan att det var klarlagt vilken polis som skulle ha blivit utsatt för brottet. Tingsrätten anser att åklagaren inte har lyckats visa att den åtalade supportern utdelat, eller försökt utdela, en spark mot en polis. - Den frikännande domen kom inte som någon överraskning. Jag påtalade de grundläggande bristerna för åklagaren redan innan han beslutade om åtal, men åklagaren [...]

By | oktober 18th, 2017|Process Advokatbyrå|

Tredjelandsmedborgare med permanent uppehållsrätt kan vara anknytningsperson för uppehållstillstånd på grund av anknytning

En fru och ett barn till en man med permanent uppehållsrätt i Sverige ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Mannen var medborgare i ett så kallat tredjeland och hade permanent uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket avslog deras ansökningar med motiveringen att mannen inte var EES-medborgare och inte hade uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolen avslog klagandenas överklaganden. Båda instanserna lutade sig mot Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:9 i vilket domstolen bedömde att det inte är möjligt att bevilja uppehållstillstånd grundat på anknytning till en person som har ordinär uppehållsrätt. Klagandena överklagade igen och Migrationsöverdomstolen meddelade [...]

By | oktober 10th, 2017|Migrationsrätt|

Minderåriga har rätt till offentligt biträde i frågan om verkställighetshinder, när målet handläggs i migrationsdomstolen

Migrationsöverdomstolen har nyligen klargjort att ensamkommande flyktingbarn alltid har rätt till ett offentligt biträde i migrationsdomstolen. Detta oaktat om det rör sig om ett ordinärt asylärende eller ett ärende om verkställighetshinder. I praktiken ser det således ut som följer: En minderårig söker asyl i Sverige. Denne har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdes uppdrag kvarstår i handläggningen vid Migrationsverket, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. I samband med Migrationsöverdomstolens beslut upphör förordnandet. Ett beslut om utvisning är verkställbart i fyra år, vilket räknas från datumet för Migrationsöverdomstolens beslut. Det enda lagliga [...]

By | oktober 6th, 2017|Migrationsrätt|

Den som döms för innehav av narkotika ska inte även dömas för brukandet av samma narkotika

Den 19 maj 2017 meddelade Högsta Domstolen dom i målet B 4368-16. En gång för alla har Högsta Domstolen slagit fast att en person som både brukat och innehaft narkotika endast ska dömas för innehavet, och inte även särskilt för brukandet. Högsta Domstolen hänvisar till förarbetsuttalanden enligt vilka det framgår att om det står klart att gärningsmannens förfarande omfattat både innehav och eget bruk av samma narkotika bör åtal endast väckas för innehavet, som får anses konsumera bruket. Högsta Domstolen anser att det därför står klart att en tilltalad inte [...]

By | oktober 5th, 2017|Brottmål|

Advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Advokat Emilie Hillert skriver om hur den lag som tillkommit för att skydda de enskilda, av Migrationsverket tillämpas på ett sätt som skadar. Det handlar om hur arbetstagare som skött sig exemplariskt i flera år trots det utvisas, och om hur arbetstagaren får ta smällen på grund av bagatellartade missar som arbetsgivaren har gjort. Smällen i form av utvisning. Artikeln hittar ni här https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/50232-invandrare-hindras-fran-att-fa-arbeta-och-gora-ratt-for-sig/

By | september 29th, 2017|Migrationsrätt|