Loading...
Dina Rättigheter 2016-10-24T17:45:02+00:00
Brottmål
Offentligt Biträde
Allmän Rättshjälp
Rättsskydd

Brottmål

Om du blir misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare ska alltid vara en advokat och du har rätt att själv välja vilken advokat du vill ha. Staten svarar för ersättningen till försvararen. Om du blir dömd för ett brott kan du dock bli återbetalningsskyldig för en del av kostnaderna, beroende på din betalningsförmåga. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare, men måste då själv stå för kostnaden. Om du blir frikänd kan du i så fall begära ersättning för den kostnaden från staten.

En offentlig försvarare ska förordnas redan när du ska delges en brottsmisstanke, vilket ofta sker i samband med att du kallas till polisförhör. Om du är misstänkt för ett brott, eller tror att du kommer att delges en misstanke vid ett förhör, bör du alltid begära att en försvarare förordnas innan du förhörs av polisen. Det du säger i polisförhör kan få stor betydelse för om du senare blir dömd eller inte så det är viktigt att konsultera en advokat före förhöret. Det är också oftast bra att biträdas av en försvarare under förhöret för att säkerställa att allt går rätt till.

Den som blir utsatt för ett allvarligt brott har oftast rätt till ett målsägandebiträde. Man har då rätt att själv välja målsägandebiträde och kostnaden för detta betalas av staten.

Offentligt biträde

Ett offentligt biträde är en jurist som staten betalar. Som asylsökande har du oftast rätt till ett offentligt biträde. Även i andra ärenden om uppehållstillstånd kan du har rätt till ett offentligt biträde när frågan om utvisning aktualiseras. Du har även rätt till ett offentligt biträde när de sociala myndigheterna med lagens hjälp ingriper i medborgarnas privatliv såsom vid LVU, LVM och LPT. Säg till myndigheten eller domstolen att du vill ha vår hjälp så står staten för kostnaden för vårt arbete.

Allmän Rättshjälp

Även i andra rättsliga angelägenheter kan du få hjälp av staten att betala ditt ombud om du inte klarar att betala hela kostnaden själv. Om förutsättningar finns kan vi hjälpa dig att ansöka om allmän rättshjälp.

Rättsskydd

I alla hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som täcker en stor del av advokatkostnaderna i de flesta tvister. Vi är godkända av samtliga försäkringsbolag och hjälper dig att ansöka om rättsskydd för din tvist.

Kontakta oss utan kostnad

Du kan alltid ringa eller mejla oss utan kostnad. Innan vi åtar oss ett uppdrag så informerar vi alltid dig om kostnaderna.

Kontakta oss

Advokatsamfundets Konumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Besök sida