Polisens nya metoder innefattar uppenbart övervåld mot barn

Historien upprepar sig. Återigen tar polisen i stadens norra förorter i med hårdhandskarna för att komma till bukt med den misstänkta narkotikahandeln bland ungdomar. Metoderna denna gång är emellertid nya. Civilklädda poliser som rör sig utomhus efter skymning. För ungdomarna omöjliga att identifiera som poliser eftersom de varken bär uniform eller visar bricka. Därtill handgripligheter [...]

By | 2017-06-27T15:00:05+00:00 juni 27th, 2017|

Den försåtliga bevisvärderingen i skattemål

I olika mål vid olika domstolar gäller olika beviskrav. Det mesta kända – och samtidigt det högsta beviskravet - är att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel för att döma någon i ett brottmål. I skattemål ska enligt gällande praxis den enskilde oftast göra sannolikt att man till exempel inte har haft den inkomst [...]

By | 2017-06-15T11:40:50+00:00 juni 15th, 2017|

PROCESS ADVOKATBYRÅ SÖKER ADMINISTRATÖR / SEKRETERARE

Process Advokatbyrå är en modern humanjuridisk advokatbyrå som bildades 2007 genom ett sammangående av flera advokatbyråer. Våra delägare hade tidigare samarbetat i kontorsgemenskap under flera år. Process Advokatbyrå består idag av fyra advokater och en biträdande jurist. Brottmålsprocesserna utgör en tongivande del av vår verksamhet men advokatbyrån arbetar även med andra domstolsprocesser och utomrättsliga processer. [...]

By | 2017-05-29T15:18:49+00:00 maj 29th, 2017|

Inget barn ska behöva föra sin egen talan i domstol

Socialnämnden i en kommun beslutade i LVU ärende att begränsa barnets umgänge med sin mamma. Barnet, en femtonårig flicka, var missnöjd med beslutet och överklagade det. Hon ansökte även om rättshjälp, dvs att få ett offentligt biträde som kunde hjälpa henne att driva ärendet. Dessvärre avslog Förvaltningsrätten hennes begäran varefter Kammarrätten fastställde beslutet. HFD meddelade [...]

By | 2017-04-11T11:30:44+00:00 april 11th, 2017|

Ta chansen!

Process Advokatbyrå rekryterar nu en administratör/sekreterare Har du tröttnat på ditt gamla jobb? Vill du pröva någonting nytt? Eller är det bara dags att byta arbetsplats? Nu ges chansen att bli en del av vårt team. Vi erbjuder en rolig och stimulerande tjänst på en trevlig arbetsplats. Du får ett eget arbetsrum och stor möjlighet [...]

By | 2017-03-29T10:53:26+00:00 mars 29th, 2017|

Stor skillnad mellan advokat och jurist

Advokat är en skyddad titel i lag. Bara den som är antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för att bli advokat är höga och advokater står under fortlöpande tillsyn i arbetet. Advokattiteln är således en slags kvalitetsstämpel. För att bli advokat krävs cirka fem års utbildning och en jur. kand. [...]

By | 2017-03-28T15:30:36+00:00 mars 28th, 2017|

Föreslagna lagändringar avseende ett separat beslut i åldersfrågan för ensamkommande flyktingbarn

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att styrka sin identitet. Detta krav ställs även på ensamkommande barn, oavsett hur unga de är. I många fall är åldern helt avgörande för huruvida barnet får uppehållstillstånd eller inte. Väldigt få barn som flyr till Sverige har pass. I de allra flesta ärenden godtas inte heller [...]

By | 2017-02-27T10:05:52+00:00 februari 27th, 2017|

Ny grund för att utvisa arbetstagare

Som bekant finns det möjlighet att beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning. Huvudregeln är att ansökan ska göras och beviljas före inresa i landet, men undantag finns exempelvis för asylsökande. Av lag följer att arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om anställningen gör det möjligt för honom [...]

By | 2017-02-22T10:04:00+00:00 februari 22nd, 2017|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

By | 2016-10-18T11:06:46+00:00 oktober 18th, 2016|