HD har höjt schablonersättningen till efterlevande

Genom en dom meddelad den 29 december 2017 beslutade Högsta domstolen att höja schablonersättningen till efterlevande. Tack vare Högsta domstolen har efterlevande nu rätt till 60 000 kronor jämte ränta. Frågan i målet gällde just storleken på den schabloniserade ersättning för psykiskt lidande som utan någon utredning om skadan i det enskilda fallet kan utgå [...]

By | 2018-01-10T09:30:52+00:00 januari 10th, 2018|

Ett tack och en önskan

2017 börjar lida mot sitt slut, och det är hög tid för en liten tillbakablick. 2017 var året då Process Advokatbyrå fyllde 10 år, vilket firades med en jubileumsfest. Vi kan konstatera att det även var ett år då vår varumärke ytterligare har stärkts. Vi har varit mer synliga på sociala medier än tidigare. Även dagspressen [...]

By | 2017-12-31T13:53:58+00:00 december 31st, 2017|

Advokat Emilie Hillerts artikel publicerad på SVT.

Om att Rättssäkerhet är oerhört viktigt, att rättssäkerheten på migrationsrättens område är en högaktuell fråga och mycket debatterad, samt att alla, oaktat vilken uppfattning man har i sak, rimligtvis måste kunna enas om att en diskussion om rättssäkerhet måste föras utifrån korrekta fakta. https://www.svt.se/opinion/advokat-emilie-hillert-om-ratt

By | 2017-10-31T13:33:58+00:00 oktober 31st, 2017|

Barnets bästa – fina ord att sova gott på

Av Utlänningslagens första kapitels tionde paragraf framgår explicit att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Hänsyn ska tas till vad barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Visst låter det fint. Men det handlar om några fina ord på ett papper som låter de ansvariga sova gott om [...]

By | 2017-10-20T15:24:41+00:00 oktober 20th, 2017|

Ytterligare en fotbollssuprter frikänns från våld mot tjänsteman

Södertörns tingsrätt ogillade på måndagen ett åtal mot en fotbollssupporter rörande våld mot tjänsteman i samband med ett derby på Tele2 arena. Åtalet byggde endast på en polismans vittnesuppgifter och väcktes utan att det var klarlagt vilken polis som skulle ha blivit utsatt för brottet. Tingsrätten anser att åklagaren inte har lyckats visa att den [...]

By | 2017-10-18T11:32:54+00:00 oktober 18th, 2017|

Den ”nya gymnasielagen” – ger i vissa specifika fall ungdomar uppehållstillstånd

Den 1 juni 2017 öppnades det upp för barn och ungdomar som studerar att få stanna kvar i Sverige för att fullgöra sina studier. De nya bestämmelserna är begränsade att gälla de som har sökt asyl, är mellan 17-25 år och studerar på gymnasienivå. Därtill är det flera kriterier som måste vara uppfyllda. En grundläggande [...]

By | 2017-09-15T17:35:07+00:00 september 8th, 2017|

Emilie Hillert skriver i Svenska Dagbladet

Advokat Emilie Hillert skriver på Brännpunkt idag om de konkreta konsekvenserna av att skriva upp ett barn i ålder, och den tvivelaktiga myndighetsutövningen som orsakar åldersuppskrivningen. https://www.svd.se/advokat-jag-skams-over-vad-sverige-nu-gor   

By | 2017-08-28T10:05:31+00:00 augusti 27th, 2017|

Emilie Hillert publicerad i Expressen

Advokat Emilie Hillerts kritik mot Migrationsverkets underlåtenhet att erkänna kriget i Afghanistan har nu uppmärksammats av Expressen. I denna artikel utvecklas hennes synpunkter ytterligare. På Process Advokatbyrå kämpar vi för att lagen ska gälla alla, och således tillämpas även av Migrationsverket. http://www.expressen.se/nyheter/advokatens-kritik-mot-migrationsverket-erkann-att-det-ar-krig-i-afghanistan/    

By | 2017-08-28T09:56:49+00:00 augusti 25th, 2017|